Covid-19 regels

Wat zijn de regels.

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen en de medewerkers veilig kunnen werken. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Voor de werkzaamheden starten.

 • U wordt op tijd geïnformeerd wanneer wij welke werkzaamheden bij u gaan uitvoeren. Als u gezondheidsklachten heeft waardoor wij de woning niet kunnen betreden, dan dient de bewoner dit bij de woonconsulent te melden;
 • Alle communicatie voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, doen wij zoveel mogelijk via email of op schrift.

Bij aanvang van de werkzaamheden.

 • Als de gezondheidssituatie verandert, dan meldt de bewoner dit bij de woonconsulent. Ook als de werkzaamheden al zijn begonnen. Wij overleggen dan wat er moet gebeuren;
 • Ook wanneer een medewerker twijfelt over de gezondheid, dan overleggen wij of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden;
 • Wanneer de bewoner twijfelt of zich niet prettig voelt bij de situatie, dan geeft hij dat aan en bespreken we wat er moet gebeuren om de werkzaamheden toch uit te kunnen voeren.

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden in de woning.

 • Wij zorgen ervoor dat er altijd een aparte ruimte is in de woning waar niet gewerkt wordt. Daar verblijft de bewoner tijdens de werkzaamheden in de woning;
 • Wij beperkten zoveel mogelijk het aantal personen in een ruimte. Wij borgen altijd de anderhalve meter afstand in een ruimte én het maximale aantal mensen dat volgens de geldende maatregelen in een ruimte mag zijn.

Na uitvoering van de werkzaamheden in de woning.

 • Zorg ervoor dat uw huis geventileerd wordt.

Algemene afspraken.

 • Wij vermijden zoveel mogelijk persoonlijk contact in de woning en houden altijd minimaal 1,5 meter afstand;
 • Gesprekken voeren we zoveel mogelijk telefonisch;
 • Wij letten op de eigen hygiëne. Voordat we het trappenhuis betreden, desinfecteren we de handen en ook als we deze weer verlaten.